BRICKS

Udviklingsprojekt med danske og italienske lærere, der udvikler læringsaktiviteter omkring madspild og ligestilling mellem køn

BRICKS med den officielle titel ’ BUILD BRICKS – Methodologies for BUILDing Teaching BRICKS for primary schools’ var et et-årigt udviklingsprojekt støttet af Erasmus+. Vi tog initiativ til projektet og samarbejdede med den italienske skole-organisation CSCI. I projektperioden udviklede og afprøvede vi formatet for et nyt fleksibelt, engagerende og inkluderende læremiddel til indskoling og mellemtrinnet i grundskolen med fokus på udvalgte verdensmål som tematisk ramme.  

Navnet BRICK er inspireret af LEGO, da vi med projektet ville eksperimentere med at udvikle såkaldte ’didaktiske byggeklodser’ (afgrænsede og engagerende læringsaktiviteter), der ligesom LEGO-klodser kan sammensættes på uendelig forskellige måder. Hele grundidéen er, at undervisere skal kunne vælge blandt (på længere sigt) et størt antal byggeklodser, der på forskellig vis knytter sig til skolens fag og udvalgte bæredygtighedsudfordringer. Ambitionen er at stiumulere underviseres didaktiske fantasi og understøtte, at de kan anvende læremidlet, så det matcher deres didaktiske intentioner og elevernes forudsætninger. Og det vel at mærke i en travl hverdag, hvor der ikke er tid og overskud til at opfinde den dybe tallerken.   

I BRICKS-projektet kortlagde vi, hvilke læremidler udvalgte undervisere i grundskolen i Danmark og Italien anvender, hvilke kvaliteter gode læremidler har i deres øjne, og hvad de savner i udbuddet af eksisterende læremidler. Vi indsamlede og udarbejdede en samling af 10 ’good practice’ eksempler (kan tilgås nederst på siden her), gennemførte 6 fokusgrupper i Danmark, Estland, Letland og Italien og udsendte et online spørgeskema, som 60 undervisere i Danmark og Italien besvarede.   

Som en central del af projektet udviklede 4 danske og 4 italienske undervisere 23 didaktiske byggeklodser med fokus på de to bæredygtighedstemaer madspild (verdensmål 2 & 12.3) og ligestilling mellem kønnene (verdensmål 5). Efterfølgende gav 50 lærere i Danmark og Italien feedback og forslag til forbedringer via et online spørgeskema. De 23 byggeklodser kan tilgås enkeltvis ved at klikke på dem på listen nedenfor – og samlet i et dokument ligeledes tilgængeligt længere nede på denne side.  

Ambitionen var og er, at de didaktiske byggeklodser kan bruges af undervisere til at variere deres undervisning med engagerende læringsaktiviteter i udvalgte fag eller kombinere dem i forbindelse med tværfaglige læringsforløb. De 23 didaktiske byggeklodser er at betragte som tidlige prototyper, som vil danne afsæt for videre udvikling. Sarah Kirstein, der deltog i projektet som medudvikler af didaktiske byggeklodser, fortæller: 

 ”Det var udviklende for mig at være med til at udvikle didaktiske byggeklodser med afsæt i verdensmålene. Idéen om et læremiddel bestående af en lang række byggeklodser, der kan kombineres, gør planlægningen og undervisningen mere fleksibel. Jeg glæder mig til at se, hvad BRICKS-projektet kan udvikle sig til.” 

I projektperioden udsendte vi 3 nyhedsbreve og skrev 4 blogposts, som er at finde i vores blog her på siden. Vi udarbejdede desuden en digital håndbog, der ud over en beskrivelse af byggeklodskonceptet rummer de 23 byggeklodser med tilhørende forklaringer, besvarelser fra de gennemførte fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelsen og feedback fra lærere, der har testet byggeklodserne. Håndbog, nyhedsbreve og blogposts kan tilgås via links og downloades nederst på siden her.  

&LEARNINGs rolle i BRICKS omfattede bl.a. projektledelse, research, konceptudvikling og facilitering af samskabende og test aktiviteter med de deltagende undervisere. BRICKS er et forstudie til udviklingsprojektet Aktion Klima og vores langsigtede arbejde med at udvikle et fleksibelt og engagerende læremiddel bestående af en lang række didaktiske byggeklodser med fokus på klima og bæredygtighed.