PRÆSENTATION

På siden her kan du læse lidt om hvad og hvem vi er

– og hvad vi arbejder med og for.

Vi er en ’social-impact’ virksomhed, der arbejder med skoleudvikling. Vi bestræber os på at gøre en mærkbar forskel – og sætter den værdi, vi skaber i skoleverdenen, før profit.

Vi blev etableret i 2014 med base i København. Vi har arbejdet i Danmark, Grønland og gennem udviklingsprojekter i EU. Vi samarbejder med alle, der – ligesom vi – vil skubbe skolen i en mere bæredygtig retning.

Vi har et helhedsorienteret syn på bæredygtighed i skolen. For os handler det både om, hvad vi underviser i og hvordan – men også om alt det, der foregår udenom selve undervisningen.

Vi brænder for at gøre undervisning og læring langt mere kreativ og engagerende. Vi ser et kæmpe potentiale i at trække virkelige udfordringer ind i skolen. Vi tror på, at vi alle dannes og lærer bedst, når vi beskæftiger os med noget, vi oplever som meningsfuldt.

Vi er et netværk af professionelle, der alle har fødderne godt plantet i praksis. Flere af os arbejder til dagligt i eller med skolen. Vi ser det som vores styrke, at vi kan trække på vores forskellige erfaringer og kompetencer.

Vi arbejder dels med at løse opgaver for andre og tager dels initiativ til vores egne projekter. Vi er med andre ord både et konsulentnetværk og en rugekasse, hvor vi udvikler læremidler og løsninger, der kan skaleres og skabe værdi for mange.

Vi hedder &LEARNING, da vi altid arbejder med læring – men også med et blik for de kontekster, som læringen spiller ind i. Med vores ’ufærdige’ navn vil vi også signalere, at læring aldrig er afsluttet og invitere til samarbejde.

Vil du gribe invitationen, er du meget velkommen til at kontakte os.