COOP Foodlab

2 undervisningsforløb hvor elever arbejder innovativt med at udvikle løsninger til økologisk forbrug og sunde snacks

Digitalt læremiddel

Status:

Realiseret

Periode:

2014-2016

Geografi:

Danmark

Projektpartner:

Læremiddlet kan også tilgås her:

Coop Foodlab

Coop Foodlab består af to undervisningsforløb, hvor elever udvikler innovative løsninger på to udfordringer, som Coop stiller. Eleverne bliver præsenteret for en ’design tænkningsmodel’ i 5 faser, der understøtter deres kreative arbejdsproces. Undervisningsmaterialet består af videoer, hvor Coop formidler udfordringerne og baggrundsviden – samt videoer, hvor to lærere guider eleverne igennem faserne. Undervejs møder eleverne forskellige innovative arbejdsmetoder med tilhørende arbejdsark. 

I det første forløb udvikler elever på 6-7. årgang sunde snacks til skolens ældste klasser. I det andet forløb udvikler elever på 8.–10. årgang en oplysningskampagne for økologiske fødevarer målrettet kunder i det lokale supermarked. I begge forløb interviewer og inddrager eleverne målgruppen i udviklingsprocessen og afleverer deres prototyper og løsningsforslag til det lokale supermarked. 

Vi fik idéen til et læremiddel, der vha. videoer guider eleverne igennem innovative læringsforløb. Vi pitchede idéen for Coop Skolekontakten og gennemførte 12 interviews med madkundskablærere, butikschefer og medlemsvalgte frivillige i Coop for at afdække behov og muligheder. Vi udviklede på den baggrund konceptet – og producerede 23 videoer, tekster og 35 elevark, der understøtter elevernes innovative arbejde. Det hele blev samlet på en hjemmeside målrettet undervisere og elever.