arrow-down arrow-up et facebook hamburger linkedin stylish-arrow-down stylish-arrow-right twitter

&Learning

Tænk, hvis vi gav alle elever mulighed for at skabe værdi for samfundet og naturen, mens de lærer ...

Om os

Velkommen til &LEARNING. Vi er et team af passionerede skoleudviklere, der brænder for at gøre uddannelsessektoren langt mere entreprenant og bæredygtig. Vi tror på, at uddannelsessektoren har mange skjulte og uudnyttede ressourcer, som kan bringes i spil.

Vi har mange års erfaring med innovationsdidaktik, problembaseret læring og andre autentiske tilgange til læring. Vi har oplevet – igen og igen – hvordan både elever og undervisere vokser og lærer eksponentielt, når læringen er knyttet til noget virkeligt og meningsfuldt.

Vi er overbeviste om, at vi er ved starten på enden for industrisamfundets skole og et-tallernes tyranni – én lærer, én klasse, én time. Og at der findes langt flere mangfoldige og motiverende måder at skabe rammer for læring på. Mange undervisere har for længst grebet dette, men de står ofte alene, og frygten for, at fagligheden går fløjten, begrænser skolens mulighed for at udvikle sig.

Det er derfor afgørende vigtigt, at vi udvikler, dokumenterer og formidler, hvordan fremtidens skole kan se ud i praksis – og kobler en autentisk og meningsfuld skolegang med at styrke dybden af elevernes fagfaglige læring såvel som udvikling af deres kreativitet, samarbejdsevner og handlekraft.

Det er det, vi arbejder på og for. Og det gør vi sammen med en lang række gode samarbejdspartnere: Skoler, kommuner, organisationer og naturligvis alle dem, som det hele handler om – elever, undervisere, skoleledere og alle andre, der har en aktie og interesse i skolen.

Vi er overbeviste om, at en virkelig forandring og forankring kræver et systemisk helhedsblik, og at der skal sættes ind på flere niveauer samtidigt. Vi arbejder – ligesom med eleverne – progressivt med nærmeste udviklingszone og med det lange lys på. Udvikling kommer ikke med et enkelt fingerknips, men kræver en struktureret og vedholdende indsats.

Hos &LEARNING er vi optaget af at understøtte denne forandring ved at udvikle nye metoder, redskaber og skalerbare løsninger. Vi faciliterer kompetenceudviklende aktionslæringsforløb, og vi sparrer med teams på både underviser- og ledelsesniveau. Vi udvikler nye undervisningsforløb og materialer i samspil med undervisere, virksomheder og organisationer, der ønsker at bidrage til skolen. Alt sammen med det mål at fremelske meningsfulde læringsfællesskaber, at skabe blivende værdi forankret i skolens praksis og sprede de gode løsninger, så langt flere kan have glæde af dem.

Følg os på Instagram @and.learning og se meget mere fra blandt andet events og workshops.

“Educating the mind without educating the heart is no education at all” Aristoteles

Cases

Aktion Verdensmål

Aktion Verdensmål er et aktionsbaseret kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, der sammen med deres årgangsteam udvikler, gennemfører, dokumenterer og videreformidler innovationsdidaktiske læringsforløb, hvor eleverne frembringer værdifulde og innovative løsninger på FNs 17 verdensmål for og i samspil med eksterne partnere. Målet er, at eleverne oplever meningsfuld, motiverende og bæredygtig læring, der udvikler dem som betydningsfulde, kreative og handlekompetente medborgere. Elevforløbene kobles til læring i fagene og dokumenteres skriftligt og med foto og video med henblik på at inspirere andre undervisere til at genbruge, tilpasse og videreudvikle forløbene med egne elever. Vi kalder det pædagogisk bæredygtighed. I skoleåret 2018/19 gennemførtes Aktion Verdensmål med underviserteams fra 5 skoler i Frederiksberg og København Kommune, og i skoleåret 2019/20 vil underviserteams fra indtil videre 7 skoler i København og omegn samt alle elever og lærere i Qeqqata Kommunia i Grønland deltage i Aktion Verdensmål. Følg initiativet på https://aktionverdensmaal.net og på Instagram @aktion_verdensmaal.

Verdensmålnetværket – for innovative grundskoler

Verdensmålnetværket består af 10 folkeskoler, der med afsæt i FNs 17 Verdensmål samarbejder om at styrke den meningsfulde og bæredygtige undervisning på skolerne. Netværket mødes 4 gange årligt for at udforske, udvikle og udbrede de didaktiske og organisatoriske rammer for, at eleverne – med afsæt i viden fra fagene – frembringer innovative og værdifulde løsninger til FNs Verdensmål. Det danner, motiverer og styrker elevernes lyst til læring, når de føler sig handlekompetente og betydningsfulde for verden. Netværkets deltagere udvikler og søsætter aktioner på egne skoler, sparrer med hinanden og deler undervisningsforløb, viden og erfaringer med hinanden for at udfolde en pædagogisk bæredygtighed. Fonden for Entreprenørskab har finansieret netværket, og vi hos &LEARNING har fornøjelsen af at rammesætte og facilitere det.

Innovationsdidaktisk casesamling

Vi har udarbejdet en casesamling, der formidler 11 innovationsdidaktiske undervisningsforløb gennemført af undervisere i grundskolen på 0-9. årgang – og fordelt over hele landet. De beskrevne forløb giver et et praksisnært indblik i, hvordan gode undervisere kobler innovation med en stærk fagfaglighed. Casesamlingen er udarbejdet for Fonden for Entreprenørskab for at inspirere endnu flere til at kaste sig ud i innovationsdidaktikken og for at formidle, hvor forskelligt innovation kan tage sig ud i undervisningen. Publikationen kan downloades her (klik på link for at se dokumentarvideoer).

Peer Practice

Sammen med flere hundrede undervisere har vi udviklet Peer Practice – en videoetnografiske metode, hvor undervisere video dokumenterer, reflekterer over, giver og modtager feedback samt deler deres gode undervisningspraksis åbent. Dette sker via korte videoer (max 3-5 min.), som underviserne laver på egne smartphones / tablets i faciliterede og strukturerede produktionsforløb. Peer Practice forløb er bl.a. gennemført med grundskolelærere i Vejle Kommune og Qeqqata Kommunia, Grønland og med internationale ’youth trainers’ hos MS ActionAid. Frem til udgangen af 2020 arbejder vi med 5 partnerorganisationer i Cypern, Danmark, Rumænien og Tyskland i udviklingsprojektet V-Pal med at understøtte, at voksenundervisere i lokale sprogcentre producerer og deler videoer af deres egen gode undervisningspraksis på tværs af landegrænser. Se online platform med videoer af god undervisningspraksis lavet af undervisere i de 4 lande her: https://app.v-pal.eu.

Fagfællesskabet Håndværk og Design

Vi har udviklet et professionelt fagfællesskab med fokus på korte videoer af god og inspirerende undervisningspraksis i faget håndværk og design i danske grundskoler. Fagfællesskabet er udviklet i samspil med en lang række faglærere og er et online lærings-, refleksions- og inspirationsrum bestående af ca. 40 korte praksisvideoer. Videoerne kan bruges til individuel forberedelse og inspiration og som afsæt for fælles refleksion og undervisning på professionshøjskoler og efteruddannelse. Du finder fagfællesskabet ved at klikke her.

Coop Foodlab

Vi har udviklet to undervisningsforløb, hvor elever bruger ’design tænkning’ metoden til at udvikle løsninger til to udfordringer, som Coop har formuleret. I det første forløb udvikler elever på 6-7. årgang sunde snacks til Coops butikker med skolens ældste klasser som målgruppe (de autentiske brugere). I det andet forløb udvikler elever på 8. – 10. årgang en markedsføringskampagne for økologiske fødevarer målrettet det lokale supermarkeds kunder, som interviewes og inddrages i processen. Materialet består af en række videoer, hvor Coop stiller udfordringen og erfarne lærere guider eleverne igennem de forskellige faser i de to forløb. Du finder Coop Foodlab her.

Kunder og samarbejdspartnere

VIFIN
Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid
Vejle Kommune
Qeqqata Kommunia
PROSA
Uddannelsestyrelsen
Sønderborg
Coop
KEA
Danida Fellowship Centre

Team

Nicolai Seest

Nicolai Seest — Co-founder & skoleudvikler

+45 40 89 89 02

More

Lucas Lundbye Cone

Lucas Lundbye Cone — Skoleudvikler og facilitator

+45 25 33 39 07

More

Nanna Nielsen

Nanna Nielsen — Visuel antropolog og video dokumentarist

+45 30 23 93 15

More

Michael Lykke

Michael Lykke — Feedback facilitator

+45 20 96 01 97

More

Suzanne Bech Crawfurd

Suzanne Bech Crawfurd — Skoleudvikler og facilitator

+45 60 68 05 58

More

Camilla Andersen

Camilla Andersen — Visuel projektleder

+45 28 19 68 10

More

Heidi Brehm Garth-Grüner

Heidi Brehm Garth-Grüner — Verdensmålsfacilitator og skoleudvikler

+45 21 48 25 69

More

Adresse

&LEARNING

Westend 18

1661 København V