UDVIKLINGSDOGMER

I vores udviklingsarbejde tager vi afsæt i 7 dogmer.

1.

Værdiskabende

Vi iværksætter indsatser og udvikler skalerbare løsninger, der har potentialet til at gøre en forskel. Vi måler vores succes på, om vi skaber værdi for børn og voksne i skolen.

2.

Undersøgende

Vi har en undersøgende tilgang, hvor nysgerrigheden driver værket. Vi afprøver, eksperimenterer og omfavner fejlskud som nødvendige skridt på vejen.

3.

Praksisnært

Vi insisterer på at være helt tæt på dér, hvor tingene foregår. Tegnebrættet kan være et godt redskab, men kun hvis det, der udvikles, fungerer i praksis.

4.

Bæredygtigt

Vi involverer og forankrer ejerskabet hos dem, det handler om, for at skabe bæredygtige forandringer. Vi går efter langsigtede effekter frem for kortsigtede ’quick fixes’.

5.

Nyskabende

Vi anvender en kreativ arbejdsform for at udfordre vanetænkning og tænke ud af boksen. Nyskabelsen ligger oftest i at videreudvikle og koble det velkendte på nye måder.

6.

Helhedsorienteret

Vi arbejder helhedsorienteret og tænker hele systemet ind, når vi udvikler. De enkelte dele er afhængige af hinanden og kan kun forstås og fungere i de sammenhænge, de indgår i.

7.

Samskabende

Vi samarbejder og samskaber med alle, der vil udvikle og forbedre skolen. Kobling af viden og kompetencer er nødvendigt for, at vi kan lykkes.