Aktion Verdensmål

Aktionslæringsforløb for underviserteams, der udvikler, gennemfører og videreformidler innovative læringsforløb

Aktionslæringsforløb | Digital platform

Status:

Igangværende

Periode:

2018 – nu

Geografi:

Danmark og Grønland

Projektets hjemmeside:

Website: https://aktionverdensmaal.net

Følg projektet:

Instagram: @aktion_verdensmaal

Downloads:

Aktion Verdensmål er et aktionslæringsforløb for underviserteams, der udvikler, gennemfører og videreformidler innovative læringsforløb, hvor eleverne skaber løsninger på et eller flere af FNs 17 verdensmål. Forløbene er tværfaglige og varer minimum 2 uger.

Underviserne gennemgår selv et innovativt udviklingsforløb, der kickstartes med en 3 dages workshop , hvor de udvikler og forbereder deres undervisningsforløb. De gennemfører derpå forløbene med deres elever. Som afrunding mødes de deltagende teams på en halvdags workshop , hvor de dokumenterer og videreformidler deres forløb. Forløbsbeskrivelserne layoutes og lægges ud på Aktion Verdensmåls hjemmeside til inspiration for andre undervisere.

Lederne fra de deltagende skoler deltager også i et innovativt forløb med workshop og webinarer for at blive klædt på til den pædagogiske ledelse og forankring af den didaktiske praksis.

Hensigten med Aktion Verdensmål er, at eleverne udvikler sig som kreative og handlekompetente medborgere. De får erfaringer med at udvikle løsninger på virkelige problemer og dermed gøre en forskel for den verden, de lever i . Skolens fag bringes i spil, så eleverne oplever, hvordan viden og metoder fra fagene styrker deres udviklingsarbejde.

Vi udviklede Aktion Verdensmål med involvering af en række lærere og pædagoger, inden vi søsatte det i Frederiksberg kommune i skoleåret 2018/19. Vi står for at tilrettelægge og facilitere forløbene – og for at layoute de forløbsbeskrivelser, som underviserne udarbejder efter, at de har gennemført deres innovative undervisningsforløb.

Vi har beskrevet Aktion Verdensmål i anatalogien Håbets og handlings pædagogik.

Projektpartnere

Aktionslæringsforløb

Skoler

Undervisningsforløb

Undervisere

Elever