Lidt      Hvert

I dag starter udviklingsprojektet BRICKS

 

Skrevet af: Nicolai

I dag starter det Erasmus+ støttede udviklingsprojekt BRICKS, hvor vi sammen med italienske CSCI vil indsamle inspirerende cases på læremidler, gennemføre undersøgelser af danske og italienske grundskolelæreres behov for læremidler og på baggrund heraf udvikle prototyper på såkaldte didaktiske byggeklodser (afgrænsede læringsaktiviteter) sammen med en række danske og italienske lærere. Projektets fokus er på at bringe verdensmålene kreativt i spil ind i udvalgte fag i indskolingen og på mellemtrinnet.

BRICKS projektet er det første Erasmus+ finansierede projekt, som vi hos &LEARNING har fornøjelsen at stå i spidsen for. Vi søgte sidste forår og i december fik vi besked om, at vi har fået bevilget 60.000 Euro til at udvikle prototyper på didaktiske byggeklodser, – afgrænsede læringsaktiviteter der kan bruges til faglig og kreativ undervisning med afsæt i verdensmålene. Vores partner i projektet er CSCI, der er et konsortium af skoler, offentlige myndigheder og private virksomheder i Novara i Norditalien. CSCI er et ‘training agency’, der har en lang erfaring med at deltage i EU-projekter.

Projektets officielle titel er ’BUILD BRICKS – Methodologies for BUILDing Teaching BRICKS for primary schools’. Det er 1 årigt og slutter med udgangen af februar 2023, hvor vi vil formidle en håndbog indeholdende inspirerende cases, resultatet af en række fokusgrupper og spørgeskemaer samt minimum 16-20 didaktiske byggeklodser fordelt på 2 udfordringer knyttet til FNs Verdensmål.

Projektet retter sig mod lærere og elever i indskolingen og mellemtrinnet (6-13 år). I projektet vil italienske og danske lærere udvikle didaktiske byggeklodser, der kan bruges alene eller i kombination. De deltagende lærere vil vælge, hvilke verdensmålsudfordringern, som læremidlet vil tage afsæt i. Læringsaktiviteterne vil på varieret vis understøtte, at eleverne vil være aktive og arbejde kreativt og undersøgende med udfordringerne. Byggeklodsmetaforen er valgt for at signalere, at aktiviteterne kan bruges til at bygge unikke forløb af kortere eller længere varighed. Lidt som LEGO-klodser, der kan sammensættes på uendelig mange måder. En didaktisk byggeklods er således en enkeltstående aktivitet – og ikke et forløb.

Vi har søgt om midler til dette udviklingsprojektet for at få praksiserfaringer med og knække nødden med at skabe læringsaktiviteter, der på samme tid er fleksible og samtidig indeholder klare guidelines til, hvordan de kan gennemføres i undervisningen med egne elever. Vi har valgt FNs Verdensmål som ramme for at give et autentisk og aktuelt afsæt for elevernes undersøgelser og kreative frembringelser. Vi har særligt fokus på at kombinere bæredygtighed med læring i skolens fag og udvikling af elevernes 21 århundredes kompetencer (samarbejde, kreativitet,  kommunikation og kritisk tænkning).

Samarbejdet mellem danske og italienske lærere er en central del af projektet, da vi ønsker at blive klogere på og afprøve, om vi kan udvikle læringsaktiviteter, der både vil kunne anvendes i en dansk og italiensk skolekontekst. Vi har etableret en Facebook-gruppe til projektet til de lærere, der deltager i projektet som udviklere eller testere. I gruppen vil vi både kommunikere om projektet, men også gennemføre undersøgelser for at kortlægge behovet og interessen blandt lærere.

Er du lærer i indskoling eller mellemtrinnet og interesseret i at deltage som udvikler eller tester af byggeklodserne, er du velkommen til at kontakte os eller anmode om medlemskab af Facebook-gruppen. Gruppe findes her: https://www.facebook.com/groups/2901103966853854

Se også vores andre blogindlæg

Turen gik til Lissabon – med elever og lærere fra Skorpeskolen

Turen gik til Lissabon – med elever og lærere fra Skorpeskolen

    Lidt      HvertTuren gik til Lissabon - med elever og lærere fra Skorpeskolen  Skrevet af: NicolaiI sidste uge deltog 4 elever fra 9. årgang, en af deres lærere og skolelederen fra Skorpeskolen i en såkaldt Game Fest i Lissabon. Her delte de et læringsspil,...