Aktion Klima

Et fleksibelt læremiddel til udskolingen med afsæt i klimaudfordringer i relation til transport, turisme og tøj

Udviklingsprojekt | Læremiddel

Status:

Igangværende

Periode:

2022- 

Geografi:

Danmark

Projektets hjemmeside:

https://www.aktionklima.dk

Støttet af:

Vi har søgt og modtaget en bevilling fra VILLUM FONDEN til at udvikle Aktion Klima, som et fleksibelt og engagerende læremiddel til udskolingen i relation til 3 klimaudfordringer: Transport, turisme og tøj. Ambitionen er, at det vil styrke udskolingselevers (7.-9. klassetrin) viden og kompetencer til at kunne agere som undersøgende, kreative og handlekompetente medborgere. 

 Med afsæt i egne didaktiske intentioner vil undervisere kunne sammensætte unikke undervisningsforløb af kortere eller længere varighed. Dette gøres ved at kombinere såkaldte ’didaktiske byggeklodser’ i form af autentiske tematiske klima-problemstillinger, faglige fokusområder og en variation af aktiverende og kreative arbejdsmetoder.

 Undervisere vil både kunne anvende Aktion Klima forbindelse med undervisning i de enkelte fag og i forbindelse med tværfaglige projektforløb. Når læremidlet er udviklet og testet, vil det gøres frit tilgængeligt på en digital platform. Her vil undervisere i hele landet kunne finde inspiration til variation og didaktisk støtte til at tilrettelægge undervisningsforløb, der vil engagere elever i at udvikle kreative løsninger på virkelige udfordringer.

 I udviklingsprojektet samarbejder vi med faglektorer fra læreruddannelsen, undervisere og elever i 5 kommuner samt 3 organisationer med særlig ekspertise i relation til de valgte bæredygtighedstemaer.