Håbets og handlingens pædagogik

Artikel i antologi om undervisning i verdensmål og bæredygtighed

Artikel | Publikation

Status:

Realiseret

Periode:

2021

Geografi:

Danmark

Udgivet af:

I 2020 blev vi inviteret til at skrive et kapitel om vores erfaringer med Aktion Verdensmål til en ny antologi om undervisning i verdensmål og bæredygtighed. Antologien fik den fine titel ’Håbets og handlingens pædagogik’ og blev udgivet på Hans Reitzels Forlag. 

I bogens kapitel 13 giver vi et bud på, hvordan professionsudvikling kan foregå gennem innovative aktionslæringsforløb, som klæder pædagoger og lærere på til at løfte opgaven med at udvikle en bæredygtig skole med Verdensmålene som drivkraft. Udfordringen er, at pædagogerne og lærerne skal udvikle pædagogiske rammer, så børnene kan lære at handle i komplekse situationer og sammen med andre ændre verden til det bedre. Det læres ikke ved at læse i en bog eller høre et oplæg – men ved at handle og udøve dømmekraft i forhold til sine valg.

Vi bruger aktionslæringsforløbet Aktion Verdensmål som eksempel og slår på tromme for, at bæredygtighed i skolen ikke alene handler om, hvad og hvordan vi underviser, men også om, hvordan vi forankrer kompetenceudvikling og nye undervisningspraksis hos de fagprofessionelle.