Verdensmålsnetværket

10 grundskoler udforskede innovativ undervisningspraksis med fokus på verdensmålene

Læringsfællesskab

Status:

Realiseret

Periode:

2019-2020 

Geografi:

Danmark

Støttet af:

Deltagende skoler

Verdensmålnetværket var et netværk bestående af lærere, pædagoger og ledere fra 10 folkeskoler i region Hovedstaden. Netværket udforskede, udviklede og delte undervisningspraksis, hvor eleverne anvender viden fra skolens fag som afsæt for at udvikle innovative løsninger til FNs Verdensmål. Netværket mødtes 3 gange i løbet af et skoleår. Den fjerde og sidste mødegang blev sløjfet pga. Corina. Mellem netværksmøderne søsatte deltagerne aktioner og videreformidlede inspirationer fra netværket med kollegaer på egne skoler. 

Vi tog initiativet til netværket sammen med Randersgades Skole. Vores rolle bestod bl.a. i at identificere skoler, udvikle konceptet med de deltagende skoler på en workshop. Vi skrev på baggrund af heraf en ansøgning til Fonden for Entreprenørskab, der besluttede at støtte netværket. Vores rolle var derefter at stå for den løbende kommunikation og facilitere netværksmøderne. 

18 lærere og pædagoger samt 7 skoleledere deltog i netværkets møder. I forbindelse med en afsluttende spørgeskemaundersøgelse udtrykte 78 % af deltagerne, at de har fået inspiration ift. at arbejde med innovation, entreprenørskab og verdensmålene. Ca. 350 elever har som følge af netværkets møderække deltaget i forskellige former for innovativ undervisning med verdensmålene som tematisk ramme.