UNICEF Grønland

Produktion af 5 videoer af engagerende læringsaktiviteter med fokus på børns rettigheder

Praksisvideoer

Status:

Realiseret

Periode:

2015-2016

Geografi:

Grønland

Projektpartnere:

UNICEF Greenland udgav i 2015 øvelseshæftet YES med 10 korte undervisningsforløb til undervisning i børns rettigheder. Hæftet blev udgivet for at gøre det nemmere for lærere i Grønland at inddrage børns rettigheder i deres undervisning. Det viste sig dog svært at få lærere til at anvende øvelserne ud fra hæftet alene. Vi indgik derfor en aftale med UNICEF Grønland om at producere 5 korte videoer, hvor grønlandske lærere gennemførte et udvalg af øvelserne med deres elever. Hensigten var at formidle øvelserne bedre ved at vise dem. 

Videoerne er siden blevet brugt i forbindelse med kurser og workshops, som UNICEF Grønland har afholdt i Grønland. Der blev også produceret en video, hvor de lærere, der gennemførte øvelserne i videoerne, sad og snakkede om, hvordan de oplevede dem – set med lærerøjne. 

Vores rolle var at udvikle koncept og format for videoerne, finde lærere samt instruere, producere og redigere videoerne i Nuuk. Vi samarbejdede med en lokal videofotograf og UNICEF Greenland stod for oversættelser.