Peer Practice forløb

Undervisere dokumenterer, reflekterer over og deler inspirerende undervisningspraksis via korte håndholdte videoer

Aktionslæringsforløb | Praksisvideoer

Status:

Igangværende

Periode:

2016 – 

Geografi:

Danmark, Grønland og Kenya

Projekt partnere:

 

Peer Practice forløb er aktionslæringsforløb, der er bygget op omkring den videoetnografiske metode Peer Practice, som vi har udviklet. I forløbene dokumenterer, reflekterer og deler undervisere en eller flere undervisningspraksisser, som de forestiller sig kan inspirere andre undervisere. Det sker i form af korte håndholdte videoer, som underviserne producerer ved hjælp af deres egne smartphones/tablets. Videoerne sættes sammen af 6 forskellige videosekvenser, og undervejs i processen giver og modtager underviserne feedback fra hinanden. 

Vi har gennemført 10 Peer Practice forløb med bl.a. grundskolelærere i Qeqqata (Grønland), Sønderborg og Vejle kommune og med lærere fra hele Grønland i samarbejde med Uddannelsesstyrelsen i Grønland. Vi har desuden gennemført Peer Practice forløb i Danmark og Kenya med ’youth trainers’ fra Mellemfolkeligt Samvirke ActionAids globale platforme. Der er desuden blevet gennemført forløb med voksen-sprogundervisere i Danmark støttet af efteruddannelsesmidler fra Styrelsen for International Integration og Rekruttering og med støtte af Erasmus+ for sprogundervisere fra en håndfuld EU-lande i forbindelse med V-PAL projektet.

Samlet set er der i Peer Practice forløbene blevet produceret mere end 300 praksisvideoer, der er blevet delt på forskellig vis. Et udvalg af de videoer, der er produceret i Grønland, er fx samlet på hjemmesiden Atuarfiit.

Uddannelsesstyrelsen har oplevet &LEARNING som en åben og effektiv samarbejdspartner, der har fokus på høj faglighed og kreativitet. I Peer Practice forløbene var der en høj grad af dialog og interaktion, hvor deltagerne aktivt arbejdede med nye redskaber til at dokumentere, reflektere over og give feedback på undervisningspraksisser.

Brita Toft Hyldgaard

Undervisningsinspektør, Uddannelsesstyrelsen, Grønland