Nordic Schools for Sustainability

7 nordiske grundskoler kortlægger, udvikler og deler bæredygtige undervisningsmetoder

Udviklingsprojekt | Læringsfællesskab

Status:

Igangværende

Periode:

2022-

Geografi:

Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen og Norge

Netværkets hjemmeside:

http://bit.ly/nbss-network

Projektpartner:

Nordic Schools for Sustainability er et helt nyt netværk bestående af foreløbigt 7 progressive skoler i de nordiske lande. Skolerne er en blanding af offentlige og private skoler. De er gået sammen for at kortlægge gode undervisningsmetoder og didaktiske greb, som de vil dokumentere og dele. I første omgang med hinanden – og derefter åbent med alle andre. Fokus er på en undervisning, der på forskellig vis bidrager til at udvikle bæredygtighedskompetencer hos eleverne. Nogle af nøgleordene er kreativitet, problem- og projektbaseret læring, udeskole og verdensmålene. 

Vi er ved at udforske, hvad netværket konkret skal indeholde af aktiviteter. Om det er udveksling af lærere, simultane elevprojekter og/eller noget helt tredje. Men afsættet er, at alle skolerne ser en forpligtelse i at dele deres egne undervisningsmetoder med andre skoler – og nærer et håb om, at andre skoler på sigt vil følge trop. 

Vi har fra &LEARNINGs side taget initiativ til netværket og samlet skolerne. Vores hensigt har været at identificere og invitere en skole fra hver af de nordiske lande med i et levende udviklingslaboratorium. De skoler, som vi har inviteret, er på hver deres måde udforskende i deres pædagogiske praksis – og klar på at kaste sig ud i nye måder at undervise på. Men skolerne er også gået med, da de alle ser et behov for selv at blive inspireret og udfordret. 

Skolerne har foreløbigt modtaget et mindre Nordplus legat til at mødes 3 dage i Vilnius for i fællesskab at udvikle rammerne og aktiviteterne i netværket. Vi vil i den kommende tid søge flere udviklingsmidler til netværket, og der er stadig plads til en svensk skole.

Deltagende skoler:

Gaia Kool
Estland
Ikšķiles Brīvā skola
Letland
Klebergsskoli
Island
Ringstabekk skole
Norge
Saulė Gojus
Litauen
Skorpeskolen
Danmark
Vattunemien ala-asteen koulu
Finland