Fagfællesskabet Håndværk og Design

Online fagfællesskab med korte videoer af inspirerende undervisningspraksis i faget håndværk og design

Praksisvideoer | Digital platform

Status:

Igangværende

Periode:

2015-2022

Geografi:

Danmark

Faget håndværk og design blev indført i 2014 på udvalgte skoler, og fra sommeren 2016 blev faget obligatorisk. Fagene sløjd og håndarbejde blev integreret i det nye fag, der også indeholdt en række nye elementer i relation til fx materiel design og kultur. 

Hos &LEARNING tog vi initiativ til at lave en digital platform med videoer, der viste hvordan udvalgte lærere greb det nye fag an i fagets tilblivelsesperiode. Idéen var at producere praksisvideoer, der kunne formidle den gode og inspirerende undervisningspraksis til alle lærere, der stod overfor at skulle undervise i det nye fag. 

Vi kaldte det for et professionelt fagfællesskab. Fagfællesskabet blev udviklet og videoerne produceret i tæt samspil med en lang række faglærere og undervisere på læreruddannelsen. Vi gennemførte bl.a. en række samskabende workshops og havde en gruppe af fagfolk tilknyttet i tilblivelsesfasen. Sammen med dem identificerede vi relevant undervisningspraksis, som vi filmede og fik lagt ind på en digital platform, som vi udviklede. 

Resultatet blev et online community med ca. 40 korte praksisvideoer, som vi lancerede ved en festlig event i København i 2016 med knap 100 deltagere. Vi faciliterede fagfællesskabet og markedsførte det, så flere fik kendskab til det. Tæt på 1.000 håndværk og designlærer oprettede en profil på platformen og endnu flere så videoer.

Videoerne kan bl.a. bruges til individuel inspiration og som afsæt for fælles refleksion og undervisning på professionshøjskoler og efteruddannelse. Fagfælleskabets hjemmeside eksisterede i næsten 5 år, hvor det bl.a. var muligt at se videoer, gemme videoer i eget kartotek, like videoer og skrive kommentarer. Flertallet af videoerne er stadig frit tilgængelige via en playliste på YouTube. 

Undervisningsministeriets udlodningsmidler støttede udviklingsarbejdet. Da midlerne alene gik til video og programmering, kastede vi alle vores øvrige timer ubetalt ind i udviklingsarbejdet. Det var hensigten, at fagfællesskabet skulle fungere som et eksempel og en prototype på et langt større videocommunity for alle skolens fag og årgange. Vi søgte midler til det igennem mere end et år, men efter afslag fra flere fonde, besluttede vi at udvikle det som et aktionslæringsforløb i stedet (Peer Practice forløb).