Education for Greener Future

Oplæg på international konference om skolers rolle ift. klima og bæredygtighed

Inspirationsoplæg

Status:

Realiseret

Periode:

2022

Geografi:

Finland / Europa

Projektpartnere:

Støttet af: 

I 2021 var byen Lahti I Finland Europas bæredygtighedshovedstad. I den forbindelse blev en række forskellige aktiviteter søsat. Bl.a. en to-dages konference målrettet skoleledere og undervisere i Europa. Konferencens fokus var, hvordan skoler kan bidrage til at skabe opmærksomhed og vække begejstring omkring klimaet hos unge. Konferencen blev udskudt flere gange grundet Corona nedlukninger, og afholdt i maj 2022 med deltagelse af mere end 70 skolefolk fra en lang række europæiske lande. 

Vi blev hyret til at holde en keynote præsentation på konferencen. Vi brugte taletiden til at zoome ind på de erfaringer og indsigter vi har opnået i forbindelse med Aktion Verdensmål – og zoome ind på de muligheder skoler har for at kaste sig i et systematisk og mere helhedsorienteret klimaarbejde. Et arbejde, der både omfatter det didaktiske arbejde og alt det, der ligger udenom undervisningen af de unge.