Youth for Youth

Unge i 7 lande udvikler, deler og formidler læringsspil med fokus på verdensmålene

Udviklingsprojekt

Status:

Igangværende

Periode:

2021-2023 

Geografi:

Danmark, Grækenland, Italien, Polen, Portugal, Spanien og Ungarn

Følg projektet:

https://youth-for-youth.weebly.com

Instagram: @yfy_denmark

Instagram: @youth_4_youth

Støttet af:

Youth for Youth (YfY) er et udviklingsprojekt, hvor unge i EU udvikler og formidler læringsspil med fokus på verdensmålene. &LEARNING er den danske partner i et partnerskab, der består af 7 organisationer fra 7 lande. I projektet støttes undervisere i at facilitere, at unge udvikler læringsspil, som de siden afprøver på andre unge og voksne på tværs af de deltagende lande. Målet med projektet er at anvende spilbaseret læring til at fremme aktivt medborgerskab, socialt iværksætteri, kreativitet, interkulturel forståelse og bevidsthed om bæredygtighed blandt unge i Europa. 

I november 2021 deltog undervisere fra de Den Grønne Friskole og FGU Vestegnen i en udviklingsworkshop i Italien. I forlængelse af denne gennemførte de undervisningsforløb, hvor unge udviklede læringsspil. På Den Grønne Friskole udviklede elever fra 6. og 7. årgang f.eks. en række klimabrætspil til miljøorganisationen NOAH i forbindelse med et innovativt projektforløb, der strak sig over halvanden måned. Læs mere her.

I oktober 2022 deltog 4 elever og 2 lærere/ledere fra Skorpeskolen i en spilworkshop (game fest) i Lissabon. Ved denne event spillede unge fra projektets deltagerlande deres spil med hinanden og afprøvede dem på andre udefra. De fik på den baggrund testet deres spil og idéer til forbedring. 

Vi har fra &LEARNING desuden bl.a. bidraget med at identificere og beskrive cases af, hvordan spil på kreativ og forskellig vis er blevet inddraget i undervisningen. Vi har også udviklet facilitatorkort til en toolbox målrettet undervisere, der vil udvikle læringsspil med unge.

Projektpartnere:

Deltagende danske skoler: