#

Mød Lucas

Lucas Lundbye Cone

Facilitator & researcher

Jeg har i en længere årrække arbejdet med kritisk pædagogik og skoleudvikling i Danmark, Grønland, Singapore og USA. Til daglig er jeg ph.d. stipendiat på Aarhus Universitet, hvor jeg er i slutfasen af et forskningsprojekt, der har undersøgt digitale teknologiers rolle i skolens liv. Jeg deltager jævnligt i den danske uddannelsesdebat og er forfatter til en række bøger og artikler om pædagogik, skole og teknologi, senest ‘Pædagogikkens Fundamenter’ (udgivet på Hans Reitzels Forlag).

Jeg brænder for skolen som et demokratisk rum, der skal give plads til kritiske og eksperimenterende aktiviteter i interaktion med dens omverden.

Jeg har sammen med resten af &LEARNING holdet medvirket i udviklingen af Peer Practice metoden til deling af praksis og styrkelse af underviseres didaktiske kompetencer samt faciliteret Peer Practice forløb i Danmark og Grønland med undervisere fra en række EU-lande.

lucas.lundbye.cone@gmail.com | +45 25 33 39 07