#

Model

The Whole School Approach

Model credit: Leren voor Morgen

Denne helhedsorienterede model for bæredygtig skoleudvikling er udviklet af hollandske Arjen Wals og netværksorganisationen Leren voor Morgen. Modellen stiller skarpt på, at bæredygtighed i skolen ikke alene handler om, hvad vi underviser i, men også hvordan vi underviser, hvordan vi udvikler kompetencer hos undervisere, og i hvilket omfang skolen som fysisk institution tager bæredygtige skridt.

Hos &LEARNING finder vi modellen relevant og brugbar fordi den tydeliggør de forskellige niveauer, som skoler kan arbejde med for at blive mere bæredygtige. Den kan bl.a. anvendes som et strategisk og praktisk redskab af skoleledelser til at identificere konkrete indsatser og fokusområder. Vi har dialog med Arjen Wals og Leren voor Morgen for at blive klogere på modellen og for at afsøge et muligt samarbejde.

Se også: