#

Metode

Projektbaseret læring

Projektbaseret læring (forkortet PBL) er en undervisningsmetode, hvor eleverne lærer ved at engagere sig i projekter. Projekterne er oftest tværfaglige og med et afsæt i virkelige udfordringer. Viden og metoder fra skolens fag bringes meningsfuldt i spil, når behovet opstår undervejs i projektforløbet. Vi kan spotte en stigende interesse i problem- og projektbaseret læring. Vi ser eksempler på skoler, der forøger antallet af uger, der hvert skoleår afsættes til projektforløb, eller skoler, der lader en dag om ugen være helliget elevernes egne projekter, uden faste skemaer. Mange elever oplever det som mere meningsfuldt at arbejde med virkelige projekter fremfor skoleopgaver. Vi ser tegn på, at det styrker deres nysgerrighed, engagement og motivation for læring. Men PBL er ikke nogen mirakelkur. For at fungere må undervisere veksle mellem at sætte klare rammer for undervisningsaktiviteterne og facilitere mere åbne læreprocesser, hvor eleverne får reel medindflydelse.

Hos &LEARNING kombinerer vi ofte PBL med innovationsdidaktik, så eleverne oplever at have betydning for verden (se også designtænkning).

Se også: