#

Metode

Professionelle  læringsfællesskaber

Model credit: Danmarks Evalueringsinstitut

Vi kan alle lære meget i fællesskab med kollegaer og andre fagfæller. Både ved at se og lade os inspirere af, hvordan de griber tingene an – og gennem fælles praksis. Den schweiziske læringsteoretiker Étienne Wengers arbejde med praksisfællesskaber (communities of practice) bygger på ideen om, at læring skabes mellem mennesker. Læring er med andre ord en social proces, der er situeret – og læringen kan derfor ikke isoleres til den enkelte. I skoleverdenen har begrebet ’professionelle læringsfællesskaber’ de senere år vundet frem som en udviklingskultur, hvor fagprofessionelle lærer og udvikler sig, mens de samarbejder. Med andre ord: Praksisnær komptenceudvikling. En af udfordringerne er at skabe en velfungerende ramme og kultur for dette i en travl hverdag, hvor det kan være nemmere at gøre al ting selv.

Hos &LEARNING arbejder vi med professionelle læringsfælleskaber fordi vi tror på, at det både giver undervisere større arbejdsglæde og er en vej til at integrere kompetenceudvikling i den daglige praksis på skolerne. Vi har haft fornøjelsen af møde Étienne Wenger en enkel gang og er optagede af, hvordan hans tænkning om social og situeret læring kan inkorporeres i den måde vi tilrettelægger undervisningen af elever på.

Se også: