#

Metode

Peer Practice

Peer Practice er en videoetnografisk metode, der støtter undervisere i at dele deres gode undervisningspraksis med hinanden. Det sker i form af korte (max 2-5 minutter) videoer, som underviserne selv producerer på deres egne smartphones eller tablets. Selv mange ord kan ikke formidle det samme, som en video, der viser en konkret undervisningsaktivitet.

Peer Practice er inspireret af japanske Lesson Study, Marte Meo og flere andre gode metoder, hvor video bruges som afsæt til at analysere, reflektere over og udvikle underviserens praksis i fortrolige samtaler med en mentor. I disse metoder deles videoerne ikke offentligt, da de alene tjener et individuelt udviklingsformål. I modsætning hertil produceres Peer Practice videoerne for at blive delt og inspirere andre. I processen med at producere videoen og dele bliver underviseren naturligvis også klogere på sin egen praksis. Det sker ved at udvælge og sætte ord på, hvad der fungerer godt – og hvorfor. Desuden reflekterer underviseren over, hvad der kan være vanskeligt i praksissen. Disse reflektioner hjælper den, der ser Peer Practiuce videien, med at forstå konteksten og forudsætningerne.

Hos &LEARNING har vi udviklet Peer Practice for at bidrage til at dokumentere og sprede inspirerende undervisningspraksis i et format, der både viser praksissen og et udvalg af de didaktiske overvejelser, der ligger bag. Vi oplever, at al for mange interessante metoder, aktiviteter og læringsgreb kunne komme mange flere undervisere til gavn, hvis de så dagens lys og blev spredt. I vores arbejde med Peer Practice har vi set, hvordan underviserne lærer meget af at zoome ind og sætte ord på deres egen praksis og bliver inspireret og får styrket deres didaktiske blik af at forholde sig til andres.

Se også: