#

Model

FNs 17 Verdensmål (UN 17 Sustainable Development Goals)

FNs 17 Verdensmål og 169 delmål blev besluttet af alle FN’s 193 medlemslande i 2015. Verdensmålene giver os samlet overblik over de udfordringer, som vi skal løse i verden – og et fælles sprog, som gør det nemmere at finde sammen på tværs af sektorer for at løse udfordringerne. Verdensmålene bruges i dag bredt af regeringer og myndigheder, virksomheder, NGO og i stigende grad af skoler, der inkluderer dem i undervisningen på forskellig vis. Inspireret af den tyske dannelsespædagog Wolfgang Klafki, kan målene betragtes som ’epokale nøgleproblemer’, dvs. centrale problemer i samtiden, som undervisningen skal tage afsæt i for at danne eleverne.

Hos &LEARNING bruger vi verdensmålene som et inspirationskatalog over konkrete bæredygtighedsudfordringer, der kan inddrages i undervisningen for at gøre den både aktuel og meningsfuld. Vi integrerer dem i stort set alt, hvad vi arbejder med. I aktionslæringsforløbet Aktion Verdensmål udvikler eleverne f.eks. virkelige løsninger på virkelige udfordringer med verdensmålene som afsæt. Det danner dem som aktive medborgere og giver dem håb for fremtiden gennem egne handlinger.

Se også: