#

Kompetenceramme

Det 21. århundredes kompetencer (21st Century Skills)

Model credit: Applied educational systems

Det 21. århundredes kompetencer omfatter kompetencer, der peger ind i fremtiden – og som går på tværs af skolens fag. På mange måder er det et vrøvlebegreb, da kompetencerne også fandtes før det 21. århundrede. Men de senere år har begrebet vundet frem i uddannelsesverdenen for at italesætte nødvendigheden af, at elever udvikler kompetencer, der ruster dem til en omskiftelig fremtid.

Der findes ikke én endegyldig liste over det 21. århundredes kompetencer, men oftest inkluderes “de fire k’er”: Kreativitet, Kollaboration, Kritisk tænkning og Kommunikation. Amerikanske AES (Applied Education Systems) har udarbejdet en infografik med 12 kompetencer, som de deler op i a) Learning skills b) Literacy skills c) Life skills (se til højre). De 4 k’er er hos dem benævnt som ’learning skills’, mens de også har givet plads til en såkaldte literacy og life skills, som unge må tilegne sig for at være godt rustet til at leve i en omskiftelig verden.

Hos &LEARNING anvender vi de 4 k’er som innovationskompetencer, der styrker elevernes evner til at indgå i skabende fællesskaber og forholde sig både kritisk, kreativt og konstruktivt til verden. Vi inddrager dem i forskellige aktionslæringsforløb og i vores arbejde med at udvikle varierede og engagerende læremidler.

Se også: