#

Metode

Designtænkning

Model credit: Håbets og handlingens pædagogik, Akademisk Forlag

Designtænkning er en metode til kreativ problemløsning. Som navnet indikerer, udspringer design tænkning oprindeligt fra designeres kreative arbejde med at identificere udfordringer og designe løsninger på disse. Det er centralt i designtænkning, at man først forstår udfordringen i dybden, inden man udvikler og afprøver mulige løsninger. Det gør man bl.a. ved empatisk at sætte sig i målgruppens sted og behov – eller på anden vis skaffe sig relevante indsigter. Designtænkning egner sig især til at løse komplekse problemer, hvor det kan være en fordel at undersøge problemet på forskellige måder og betragte det fra forskellige vinkler.

Hos &LEARNING anvender vi designtækning til at stilladsere vores aktionslæringsforløb. Der findes en lang række forskellige designtænknings modeller tilpasset skolebrug. Vi anvender primært FIRE-modellen, der er en innovationsdidaktisk model i 4 faser, da den er pædagogisk opbygget og let tilgængelig.

Se også: