#

Metode

Borgerbudgettering (Participatory Budgeting)

Model credit: Participatory Budgeting Project

Borgerbudgettering er en metode, hvor borgerne er med til at komme med idéer og beslutte, hvad en del af et offentligt budget skal bruges til. Borgerbudgettering startede i 1989 i Brasilien og har siden spredt sig til mere end 30 lande. Oftest bruges borgerbudgettering af kommuner for at inddrage borgere og fremme demokratisk medborgerskab. Flere steder har man inkluderet skoler for at give elever en konkret oplevelse af, at de kan påvirke den verden, de lever i. Det sker eksempelvis ved, at elever på udvalgte klassetrin hvert år gives medindflydelse på, hvad et øremærket beløb skal bruges til. Det sker gennem en struktureret proces, der kan strækkes sig over det meste af et skoleår. Målet er at fremme elevernes demokratiske dannelse og give dem erfaring med og metoder til at udøve indflydelse.

Hos &LEARNING har vi kontakt med flere organisationer og kommuner i andre lande, der arbejder struktureret med borgerbudgettering i skoler. Vi er optagede af, hvordan skoleledere, lærere og elever støttes bedst muligt i at gøre borgerbudgettering til både en dannelsesrejse og en læringsrejse, hvor viden og metoder fra fagene understøtter meningsfuldt. Vi er pt. ved at undersøge mulighederne for at etablere et udviklingsprojekt omkring borgerbudgettering i skoler.

Se også: