#

Metode

Aktionslæring

Model credit: LegeKunst

Aktionslæring er en læringsmetode, hvor deltagerne lærer gennem egne aktioner, praksiseksperimenter eller prøvehandlinger (kært barn – mange navne). Inspireret af David Kolbs læringscirkel vil deltagerne i et aktionslæringsforløb over tid både gennemføre og evaluere egne aktioner. Dette sker for at understøtte, at læringen forankres. Essensen er, at vi lærer bedst, når vi både er aktivt involverede i læreprocessen – og reflekterer over den.

Hos &LEARNING arbejder vi med kompetenceløft af undervisere og skoleledere gennem kortere eller længere aktionlæringsforløb, hvor deltagerne arbejder med at udvikle og forbedre deres egen praksis, mens de lærer. Vi tror på, at det er en mere bæredygtig tilgang, når det man lærer er forankret i egen praksis. Vi udforsker løbende, hvordan aktionslæring kan integreres i undervisernes hverdag, så de kan blive sammen med eleverne, mens de udvikler deres kompetencer. Vi har i mange år studeret og været inspireret af, hvordan iværksættere oplever stejle læringskurver, mens de skaber – og uden at sætte sig på skolebænken.