arrow-down arrow-up et facebook hamburger linkedin stylish-arrow-down stylish-arrow-right twitter

&Learning

Tænk, hvis vi gav alle elever mulighed for at skabe værdi for samfundet og naturen, mens de lærer ...

Om os

Velkommen til &LEARNING. Vi er et team af passionerede skoleudviklere, der brænder for at gøre skolegangen mere meningsfuld, varieret og bæredygtig. Vi tror på, at uddannelsessektoren har mange skjulte og uudnyttede ressourcer, som kan bringes i spil.

Vi har mange års erfaring med innovationsdidaktik, problem- og projektbaseret læring og andre autentiske og kreative tilgange til læring. Vi har oplevet – igen og igen – hvordan både elever og undervisere vokser og lærer eksponentielt, når læringen er knyttet til noget, der giver mening for den enkelte.

Vi er overbeviste om, at vi er ved starten på enden for industrisamfundets skole og et-tallernes tyranni – én lærer, én klasse, én time. Og at der findes langt flere mangfoldige og motiverende måder at skabe rammer for læring på. Mange undervisere har for længst grebet dette, men de står ofte alene. Frygten for, at fagligheden går fløjten, begrænser skolens mulighed for at udvikle sig.

Det er derfor afgørende vigtigt, at vi udvikler, dokumenterer og formidler, hvordan læring folder sig ud i praksis – og kobler elevernes fagfaglige læring med udvikling af deres kreativitet, samarbejdsevner og handlekraft.

Det er det, vi arbejder på og for. Og det gør vi sammen med gode samarbejdspartnere: Skoler, kommuner, organisationer og naturligvis alle dem, som det hele handler om – elever, undervisere, skoleledere og alle andre, der har en aktie og interesse i skolen.

Vi er overbeviste om, at forandring, der rodfæster sig, kræver en systemisk tilgang, hvor der sættes ind på flere niveauer samtidigt. Vi arbejder – ligesom med eleverne – progressivt med nærmeste udviklingszone. Udvikling kommer ikke med et enkelt fingerknips, men kræver en struktureret og vedholdende indsats med det lange lys på.

Hos &LEARNING er vi optaget af at understøtte denne forandring ved at udvikle nye metoder, redskaber og skalerbare løsninger. Vi faciliterer aktionslæringsforløb, og vi sparrer med teams på både underviser- og ledelsesniveau. Vi udvikler nye undervisningsforløb, læremidler og digitale platforme i samspil med undervisere, skoleledere og organisationer, der har noget at byde på i i fht. elevernes læring.

“Educating the mind without educating the heart is no education at all” Aristoteles

Cases

Youth for Youth

“Youth for Youth – Collaboration for Innovation” (YfY) er et strategisk Erasmus+ partnerskabsprojekt. &LEARNING er den danske del af YfYs konsortium, der består af 7 institutioner fra 7 europæiske lande, der har det til fælles at de brænder for unge, innovation og spiludvikling. Projektet har til formål at introducere og forbinde ungdomsarbejdere og andre, der arbejder med unge, med spilgenrens transformative kraft. De deltagende undervisere støttes i at udvikle unges evner til at identificere problemer, analysere dem og finde kreative løsninger via kollaborative spildesigns. Gennem Game-Based Learning (GBL) aktiviteter vil partnerorganisationerne fremme aktivt medborgerskab, socialt iværksætteri, kreativitet og samarbejde blandt unge om at udvikle seriøse spil med fokus på FNs 17 Verdensmål. Følg projektet på https://linktr.ee/Youthforyouth og på Instagram @yfy_denmark og @youth_4_youth.

Aktion Klima

Vi har modtaget en bevilling fra VILLUM FONDEN til at udvikle et nyt fleksibelt og engagerende læremiddel til udskolingen. Eleverne vil udforske og skabe løsninger til 3 bæredygtighedstemaer: Transport, turisme og tøj. Læremidlet udvikles i tæt samarbejde med lærere, læreuddannere og 3 organisationer (Friluftsrådet, Tekstilrevolutionen og Vedvarende Energi). 5 kommuner (Faaborg-Midtfyn, Høje-Taastrup, Sønderborg, Vallensbæk og Aalborg) deltagere som sparrings- og testpartnere. Vi vil oprette en særskilt hjemmeside for Aktion Klima i løbet af 2022. Projektperiode: April 2022 – juni 2024.

BRICKS

Sammen med Consorzio Scuola Comunità Impresa i Novara, Italien, har vi modtaget midler fra Erasmus+ til udvikling af en prototype på et nyt læremiddel. Der er tale om et 1-årigt forstudie til et større udviklingsprojekt. 4 danske og 4 italienske lærere udvikler ca. 20 såkaldte didaktiske byggeklodser (BRICKS) i forhold til bæredygtighedstemaerne madspild og ulighed mellem køn. Fokus er på indskoling og mellemtrin. Byggeklodserne testes og erfaringerne bruges som afsæt for videre udvikling. Projektet hænger sammen med Aktion Klima (se denne). Projektperiode: Marts 2022 – februar 2023.

Aktion Verdensmål

Aktion Verdensmål er et aktionsbaseret kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, der sammen med deres årgangsteam udvikler, gennemfører, dokumenterer og videreformidler innovationsdidaktiske læringsforløb, hvor eleverne frembringer værdifulde og innovative løsninger på FNs 17 verdensmål for og i samspil med eksterne partnere. Målet er, at eleverne oplever meningsfuld, motiverende og bæredygtig læring, der udvikler dem som betydningsfulde, kreative og handlekompetente medborgere. Elevforløbene kobles til læring i fagene og dokumenteres skriftligt og med foto og video med henblik på at inspirere andre undervisere til at genbruge, tilpasse og videreudvikle forløbene med egne elever. Vi kalder det pædagogisk bæredygtighed. I skoleåret 2018/19 gennemførtes Aktion Verdensmål med underviserteams fra 5 skoler i Frederiksberg og København Kommune, og i skoleåret 2019/20 vil underviserteams fra indtil videre 7 skoler i København og omegn samt alle elever og lærere i Qeqqata Kommunia i Grønland deltage i Aktion Verdensmål. Følg initiativet på https://aktionverdensmaal.net og på Instagram @aktion_verdensmaal.

Innovationsdidaktisk casesamling

Vi har udarbejdet en casesamling, der formidler 11 innovationsdidaktiske undervisningsforløb gennemført af undervisere i grundskolen på 0-9. årgang – og fordelt over hele landet. De beskrevne forløb giver et praksisnært indblik i, hvordan gode undervisere kobler innovation med en stærk fagfaglighed. Casesamlingen er udarbejdet for Fonden for Entreprenørskab for at inspirere endnu flere til at kaste sig ud i innovationsdidaktikken og for at formidle, hvor forskelligt innovation kan tage sig ud i undervisningen. Publikationen kan downloades her (klik på link for at se dokumentarvideoer).

Peer Practice

Sammen med flere hundrede undervisere har vi udviklet Peer Practice – en videoetnografiske metode, hvor undervisere filmer, reflekterer over, giver og modtager feedback samt deler deres inspirerende undervisningspraksis. Dette sker via korte videoer (3-5 min.), som underviserne laver på egne smartphones / tablets i faciliterede og strukturerede aktionslæringsforløb. Peer Practice forløb er bl.a. gennemført med grundskolelærere i Vejle Kommune og Qeqqata Kommunia, Grønland og med internationale ’youth trainers’ hos MS ActionAid. Desuden har &LEARNING produceret en praksisvideoer til faget håndværk og design i forbindelse med et udviklingsprojekt støttet af Udlosningsmidlerne. Videoerne fra dette projekt kan tilgås på denne: YouTube playliste.

 

Frem til udgangen af 2020 samarbejdede vi med 4 partnerorganisationer i Cypern, Danmark, Rumænien og Tyskland i udviklingsprojektet V-Pal med at understøtte, at voksenundervisere i lokale sprogcentre producerede og delte videoer af deres egen gode undervisningspraksis på tværs af landegrænser. Se online platform med videoer lavet af undervisere i de 4 lande her: https://app.v-pal.eu.

Coop Foodlab

Vi har udviklet to undervisningsforløb, hvor elever bruger ’design tænkning’ metoden til at udvikle løsninger til to udfordringer, som Coop har formuleret. I det første forløb udvikler elever på 6-7. årgang sunde snacks til Coops butikker med skolens ældste klasser som målgruppe (de autentiske brugere). I det andet forløb udvikler elever på 8. – 10. årgang en markedsføringskampagne for økologiske fødevarer målrettet det lokale supermarkeds kunder, som interviewes og inddrages i processen. Materialet består af en række videoer, hvor Coop stiller udfordringen og erfarne lærere guider eleverne igennem de forskellige faser i de to forløb. Du finder Coop Foodlab her.

Kunder og samarbejdspartnere

VIFIN
Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid
Vejle Kommune
Qeqqata Kommunia
PROSA
Uddannelsestyrelsen
Sønderborg
Coop
KEA
Danida Fellowship Centre

Team

Nicolai Seest

Nicolai Seest — Projektleder og facilitator

+45 40 89 89 02

More

Lucas Lundbye Cone

Lucas Lundbye Cone — Facilitator

+45 25 33 39 07

More

Nanna Nielsen

Nanna Nielsen — Videofotograf

+45 30 23 93 15

More

Suzanne Bech Crawfurd

Suzanne Bech Crawfurd — Facilitator

+45 60 68 05 58

More

Heidi Brehm Garth-Grüner

Heidi Brehm Garth-Grüner — Projektkoordinator

+45 21 48 25 69

More

Anne Herholdt

Anne Herholdt — Projektkoordinator

+45 61 65 79 93

More

Louisa Trabolt West Steenholdt

Louisa Trabolt West Steenholdt — Projektcontroller

+45 28 86 52 97

More

Rasmus Smedegaard Andersen

Rasmus Smedegaard Andersen — Grafiker og webudvikler

+45 30 91 12 65

More

Adresse

&LEARNING

Westend 18

1661 København V